What is a neuropsychological assessment?

A neuropsychological assessment is a test or evaluation of how well your brain is working or functioning. 

At Invictus Health, our neuropsychological assessments provide in-depth insights and a detailed understanding of how well your brain is functioning across a range of different cognitive areas.

We also provide neuropsychological assessments in Melbourne & Australia for:

What is included in a neuropsychological assessment?

Our neuropsychological assessment or evaluation can assess several cognitive areas including:

 • Ταχύτητα επεξεργασίας
 • Μάθηση και μνήμη
 • Εκτελεστικές λειτουργίες
 • Προσοχή και συγκέντρωση
 • Ικανότητα οπτικής αντίληψης
 • Γλώσσα

Every neuropsychology assessment we provide at Invictus Health is tailored to your unique situation and needs, so if you’d like to know more about what to expect, get in touch with our team today!

Λήψη αποφάσης
Συγκέντρωση
Μνήμη
Προσοχή
Μάθηση
Επίλυση προβλήματος

When are neuropsychological assessments or tests needed?

Neuropsychology assessments or tests are often carried out when there may be signs or problems with a person’s cognitive abilities – whether it’s thinking, remembering, problem-solving, or anything else.

Neuropsychological evaluations are also required by those in the legal and insurance industries as there may be compensation involved with impairments of cognitive abilities due to injury, illness, or disease caused by another party. 

At Invictus Health, we offer neuropsychological assessments for the medico-legal industry in Melbourne and Australia including:

What can I expect at a neuropsychological evaluation?

At your neuropsychological evaluation at Invictus Health, you’ll meet one of our friendly and experienced neuropsychologists, who will sit down with you to gain a more in-depth understanding of your issues and concerns. We may also have a family member or close friend attend the session to gain more insight into how your cognitive impairments may be affecting your daily life. 

Your neuropsychologist will then inform you of the various types of tests required for your neuropsychological evaluation, as well as further information such as session durations and additional appointments (if required).

What are the areas of neurocognitive assessment dependent upon?

At Invictus Health, our experienced clinical psychologists help tailor a neurocognitive assessment that is right for your needs. Our neuropsychological assessments are designed based on several different factors, including:

 • Η συγκεκριμένη ερώτηση παραπομπής
 • Οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε εσείς ή ο γιατρός σας
 • Τυχόν συγκεκριμένα παράπονα υγείας
 • Τυχόν αναφερόμενα συμπτώματα
 • Παρατηρήσεις από τον Κλινικό Νευροψυχολόγο σας

With the team at Invictus Health, you’ll know you’re in great hands and receive the high level of specialised service and care you’re after. For neuropsychology assessments in Melbourne get in touch with our leading team of psychologists today! Our locations include Melbourne, Ballarat, as well as Hobart, Tasmania

Frequently Asked Questions

A neuropsychology assessment involves multiple stages. The time you will spend with the Neuropsychologist will take, on average, between 3-4 hours. From there the Neuropsychologist will collect data and write up the report, this can take anywhere between 8-12 hours, the report is usually ready to be released within 2-3 weeks of the appointment date.

The great news is that preparing for an assessment is not as complex as it may seem. We recommend that you get a good night's rest and make sure that you have eaten before attending. If your routine includes medication, please ensure your routine remains as constant as possible in the lead up to the assessment.

Although we can’t tell you exactly what will be asked, we can say that the assessment includes 2 sections. The first is the interview stage, where you and the Neuropsychologist will discuss topics of interest. The second is the ‘pen and paper’ stage where the cognitive testing happens.

Psychology focuses on emotionality and behavioural traits, a psychology assessment could be looking into the potential of psychological injury induced by stress for example. In neuropsychology we are looking more specifically at cognitive capacity, analysing common brain functions, such as memory, attention, concentration, learning, problem solving and decision making.

Συνεπής, τυποποιημένη δοκιμή

Η επίσημη νευροψυχολογική αξιολόγηση στην οποία θα υποβληθείτε με το Invictus Health είναι πλήρως τυποποιημένη, επομένως χορηγείται με συνεπή τρόπο για όλους τους ασθενείς και βαθμολογείται χρησιμοποιώντας μια συνεπή προσέγγιση κάθε φορά και κάθε φορά.

Ασφαλής συλλογή και αποθήκευση δεδομένων

Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς γίνονται με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο και ότι αυτά τα δεδομένα διατηρούνται σε αρχείο μόνο σε περιπτώσεις όπου είναι απολύτως απαραίτητο.

Τακτική επαγγελματική εξέλιξη

Η ομάδα μας υπόκειται σε συνεχή μάθηση και καθοδήγηση, διασφαλίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τρόπους και τομείς της νευροψυχολογίας, με συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και τήρηση αυστηρών κατευθυντήριων γραμμών APS.

Εμπειρογνώμονες ιατροδικαστικής αξιολόγησης

Εάν ασκείτε νομικά ή ασφαλιστικά επαγγέλματα, η Invictus Health μπορεί να προσαρμόσει μια νευροψυχολογική αξιολόγηση για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, όπως:

Μερικές φορές μετά από τραυματισμό, ασθένεια ή περίοδο άδειας από την εργασία, το άτομο μπορεί να βιώσει αλλαγές στις δεξιότητες σκέψης του και ή μπορεί να δυσκολεύεται να επιστρέψει στην εργασία του. Βοηθάμε τους εργαζόμενους και τους εργοδότες τους να κατανοήσουν τα δυνατά και αδύναμα γνωστικά σημεία κάποιου για να καθοδηγήσουμε συστάσεις για την υποστήριξη της επιστροφής στην εργασία.

Το να ζεις και να υποστηρίζεις κάποιον με αναπηρία μπορεί να είναι δύσκολο και, ενώ υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη, συχνά απαιτούν στοιχεία για τη φύση και τη σοβαρότητα μιας γνωστικής ή/και ψυχολογικής έκπτωσης. Συνεργαζόμαστε με άτομα και όσους τα υποστηρίζουν για να χαρακτηρίσουμε τη γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική λειτουργία ενός ατόμου για να παράγουμε στοιχεία αναπηρίας και να παρέχουμε κατάλληλες συστάσεις για την προώθηση της ανεξαρτησίας του ατόμου.

Η ομάδα έμπειρων νευροψυχολόγων μας χρησιμοποιεί τις γνώσεις της για την αλληλεπίδραση μεταξύ του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς για να βοηθήσει να ενημερώσει την ικανότητα του γονέα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού και να παρέχει ασφαλή, τακτική φροντίδα για αυτό το παιδί. Οι λεπτομερείς αναφορές μας ενσωματώνουν την κατανόηση του γονέα της τρέχουσας οικογενειακής κατάστασης με παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην ικανότητά τους να γίνουν γονείς και ή να κάνουν θετικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας γνωστικής και ψυχολογικής λειτουργίας του γονέα για να ενημερώσει την ικανότητα του γονέα και να εντοπίσει στρατηγικές και συστάσεις για την ενθάρρυνση της θετικής ανατροφής. δεξιότητες.

Όλοι μας μπορεί να δυσκολευτούμε να πάρουμε τη «σωστή» απόφαση, ωστόσο, συχνά δεν έχει καμία σημασία ποιο χρωματιστό ποδήλατο αγοράζουμε. Μερικές φορές, οι άνθρωποι που έχουν δυσκολίες με τις δεξιότητες σκέψης τους, είτε αυτές οφείλονται σε τραυματισμό στο κεφάλι, εγκεφαλικό επεισόδιο, διανοητική αναπηρία ή άνοια, μπορεί να δυσκολεύονται να θυμηθούν, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες για να λάβουν μια καλά ενημερωμένη απόφαση για σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα; οικονομικά, ιατρικά, νομικά και ηθικά. Οι αξιολογήσεις μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτελέσουν μέρος μιας αίτησης για Κηδεμονία ή Διαρκές Πληρεξούσιο που υποβάλλεται μέσω του σχετικού Δικαστηρίου της Πολιτείας ή της Κοινοπολιτείας.

Σε καλά χέρια

Με επικεφαλής την Dr Judy Tang, με πάνω από 10 χρόνια νευροψυχολογικής εμπειρίας, η Dr Tang έχει καλύψει όλες τις πτυχές του δικαίου και των δικαστικών διαδικασιών στην καριέρα της.

Η εξατομικευμένη αξιολόγησή σας θα εξεταστεί λεπτομερώς από τον Dr Tang προσωπικά, διασφαλίζοντας ότι όλες οι λεπτομέρειες είναι σωστές και παρουσιάζονται σύμφωνα με όλες τις σχετικές απαιτήσεις και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων:

 • Οδηγίες της Αυστραλιανής Εταιρείας Ψυχολογίας (APS).
 • Ο νόμος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων του 2014
 • Νόμος για τα αρχεία υγείας 2001

 

Γιατί να επιλέξετε το Invictus Health ως ειδικούς νευροψυχολογίας;

Μια ομάδα εμπειριών και επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων υγείας.

Φιλική και ενημερωτική προσέγγιση για την υγεία και την ευεξία

Μια ολιστική και συνεργατική προσέγγιση για την υγεία

Δεν απαιτείται παραπομπή GP