Dịch vụ Y tế Invictus

Nhóm tại Invictus Health rất đam mê về sức khỏe tinh thần, đây là cách chúng tôi có thể giúp đỡ;

Yêu cầu dịch vụ

Trong tay tốt

Được dẫn dắt bởi bác sĩ Judy Tang, với hơn 10 năm kinh nghiệm về tâm thần kinh, bác sĩ Tang đã bao quát tất cả các khía cạnh của pháp luật và thủ tục tòa án trong sự nghiệp của mình.

Đánh giá cá nhân hóa của bạn sẽ được đích thân Dr Tang xem xét chi tiết, đảm bảo tất cả các chi tiết đều chính xác và được trình bày theo tất cả các yêu cầu và quy định liên quan, bao gồm:

  • Hướng dẫn của Hiệp hội Tâm lý Úc (APS)
  • Đạo luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu năm 2014
  • Đạo luật Hồ sơ Y tế 2001

Tin tức & Tài nguyên

Tin tức
Rối loạn phổ tự kỷ (ASD)
Tin tức
Persistent Concussion
Tin tức
Sa sút trí tuệ