CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tài liệu sau đây đưa ra Chính sách Bảo mật Invictus Health thay mặt cho Người được ủy thác cho Trang web Invictus Health, www.invictushealth.com.au

Invictus Health cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể. Invictus Health bị ràng buộc bởi Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Crh), đạo luật này đặt ra một số nguyên tắc liên quan đến quyền riêng tư của các cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Có nhiều khía cạnh của trang web có thể được xem mà không cần cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên, để truy cập vào các tính năng hỗ trợ khách hàng của Invictus Health trong tương lai, bạn phải gửi thông tin nhận dạng cá nhân. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên người dùng và mật khẩu duy nhất, hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm trong việc khôi phục mật khẩu đã mất của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Đôi khi, chúng tôi có thể thuê các công ty khác cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, xử lý giao dịch hoặc vận chuyển hàng hóa của khách hàng. Các công ty đó sẽ chỉ được phép lấy thông tin cá nhân mà họ cần để cung cấp dịch vụ. Invictus Health thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các tổ chức này bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật và quyền riêng tư liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Đối với mỗi khách truy cập vào trang web, chúng tôi thu thập một cách rõ ràng thông tin nhận dạng phi cá nhân sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại trình duyệt, phiên bản và ngôn ngữ, hệ điều hành, các trang được xem trong khi duyệt Trang web, thời gian truy cập trang và địa chỉ trang web giới thiệu. Thông tin thu thập này chỉ được sử dụng nội bộ với mục đích đánh giá lưu lượng truy cập, xu hướng và cung cấp nội dung được cá nhân hóa cho bạn khi bạn ở trên Trang web này.
Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin khách hàng cho những mục đích sử dụng mới, không lường trước chưa được tiết lộ trước đây trong thông báo bảo mật của chúng tôi. Nếu các thông lệ về thông tin của chúng tôi thay đổi vào một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho các mục đích mới này, thì dữ liệu được thu thập từ thời điểm thay đổi chính sách trở đi sẽ tuân theo các thông lệ đã cập nhật của chúng tôi.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Invictus Health có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn phản đối Chính sách Bảo mật, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ được pháp luật cho phép. Nếu bạn muốn làm như vậy, vui lòng cho chúng tôi biết. Bạn có thể được yêu cầu bằng văn bản vì lý do bảo mật. Invictus Health có quyền thu phí tìm kiếm và cung cấp quyền truy cập thông tin của bạn trên cơ sở yêu cầu.

Liên hệ với chúng tôi

Invictus Health hoan nghênh những bình luận của bạn về Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này và muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào sau đây trong giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Gọi điện - 03 9478 1810
Post - Invictus Health,
538A Đường Murray
Preston, VIC 3072, Úc
E-mail - info@invictushealth.com.au