Δούλεψε μαζί μας

Work with our team of experts and find passion in helping wider communities improve wellbeing. Job opportunities now open!

Join the Invictus Health team

Due to recent rapid growth at Invictus Health, we’re excited to be on the look out for new members to join our team!

Invictus Health is home to a team of experts passionate about mental wellbeing. Each member of our team brings with them a wealth of education, learning and unique approaches to brain health and individualised support.

We’re knowledgeable, experienced and place an emphasis on friendliness as well as best-in-practice care. We are here to support people and their journey to find an improved state of mental wellbeing. We are passionate about what we do and ready to go the extra mile to see you thrive.

If this sounds like a team you’d love to be a part of, we encourage you to reach out

Invictus Health is excited to be offering new services and supports to our community in the near future, we are currently looking for professionals in the following fields:

 • Psychologists
 • Counsellors
 • Neuropsychologists
 • Mental Health Professionals

See our latest job openings at Invictus Health below!

Οι αξίες μας

Βελτίωση ζωών. μέσω της ψυχικής ευεξίας, της αίσθησης ευτυχίας και ασφάλειας.

Διευκόλυνση και ιεράρχηση της ικανότητας του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών μας να ευδοκιμήσουν.

Εμπλοκή στην κοινότητα χρησιμοποιώντας θετική και υποστηρικτική δράση.

Γιορτάζοντας τις ιδιορρυθμίες και την ατομικότητα.

Perks, Perks, and More Perks

 

Interested in being part of the Invictus Health team? Here are great perks you’ll enjoy:

 • Highly competitive Above Award Rates – we ensure you’re compensated extremely well for the great value and expertise you bring to the table
 • Full support on your career development – we cover staff CPD, professional insurance, supervision, as well as any other modalities you want to explore!
 • Flexible work arrangements and hours – as long as you and we are happy with the quality of your work, how it gets done is not important
 • Fast-track your skill development through exposure to diverse work – from paediatrics to older adults, ADHD to CPTSD, we service those across all socioeconomic circles and walks of life.
 • Frequent peer supervisions and knowledge-sharing sessions – as a team of friendly neuropsych experts, if you want to geek out on the latest neuropsych research, the good news is, so do we!
 • Free food at meetings – a fed body gives us an attentive mind!
 • A close-knit, friendly, and diverse team
  • Ashley and Evelyn can impart their knowledge and wisdom on indoor house plants if you have any questions on keeping your space green!
  • Alana will bring her floofy pooch, Clay, into the office. Hello Morale Officer.
  • Judy will show you pictures of her bestest cat, Pippa.
  • Cass, our business manager, is also a personal trainer and Sport Science student, so feel free to ask away if you have any questions about training and health.